Läs mer om öronen

8. Hur kan man behandla vaxproppar?
Anpassade produkter, som AUDILYSE, som löser upp och gör vaxproppen mjukare efter några dagars behandling.
Manuellt avlägsnande av allmänläkare eller ÖNH-läkare.

Andra frågor som kan intressera dig:

Un médecin répond à vos questions sur Audispray et ces bien faits