AUDILYSE

Stärkta av sina erfarenheter av öronhygien ville DIEPHARMEX laboratorier skapa en produkt som på ett effektivt sätt kunde rensa bort inrotade vaxproppar i öronen.

Det var genom att inspireras av mikroemulsioners genereringssystem och hur de kan underlätta dispersionen av kolväteföroreningar som Diepharmex bestämde sig för att inrikta sin forskning på att förena två ytaktiva ämnen, en tensid och en kotensid.

Efter långvarig forskning kunde DIEPHARMEX 2015 äntligen lansera en variant av AUDILYSE på marknaden som var helt säker att använda.

I en jämförande studie där AUDILYSE effektivitet ställdes mot tre befintliga produkter på marknaden visade sig resultaten vara till fördel för AUDILYSE.

Studien visade att sedan upptäckten av olivoljans och mandeloljans fördelar har vetenskapen gjort stora framsteg!