AUDISPRAY

Det var genom att undersöka öronen på dykare som havsvattnets öronrengörande egenskaper upptäcktes.

Det visade sig att havsvattnets joner och mikronäringsämnen har biofysiska egenskaper som främjar sönderdelningen och upplösningen av vaxproppens beståndsdelar (triglycerider, fetter, kolesterol, hudflagor etc).

Med utgångspunkt från dessa rön kunde DIEPHARMEX forskningslaboratorier utveckla och patentera AUDISPRAY för över 20 år sedan.