Läs mer om öronen

1. Vad är öronen till för?
Våra öron hjälper oss att uppfatta ljuden omkring oss såväl dagtid som nattetid. De spelar en viktig roll i våra liv, både för vår varseblivning av den yttre världen och i vår dagliga kommunikation med andra människor.

Andra frågor som kan intressera dig:

Un médecin répond à vos questions sur Audispray et ces bien faits