Oikeudelliset huomautukset

Vastuu sivujen sisällöstä

DIEPHARMEX S.A. – Avenue Rosemont 8 - CH-1208 GENEVA - Company identification no.: CHE-108.483.111

Tél : +41227186420 / Fax : +41227186421 - info(at)diepharmex.ch

Sivuston suunnittelu ja tekninen toteutus

Sébastien MARTIN – Chemin Riondet 12 - 1291 Commugny

Palveluntarjoaja

INFOMANIAK NETWORK SA – Quai du Mont-Blanc 33 - CH-1201 Genève

UID: CHE-103.167.648

Juridiset tiedot, tietosuoja

Sovellusalue

Tämä on DIEPHARMEX SA -yrityksen AUDISPRAY -tuotteiden virallinen Internet-sivusto, jonka tarkoituksena on tiedonvälitys asiakkaille.

Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet

DIEPHARMEX SA on tämän Internet-sivuston omistaja ja ylläpitäjä. Kaikki tällä sivustolla esiintyvät tavaramerkit, nimet, otsikot, logot, valokuvat, piirrokset, tekstit ja muut osat ovat DIEPHARMEX SA:n omaisuutta. Tämän sivuston sivujen näyttäminen ruudulla, lataaminen tai kopiointi ei synnytä mitään oikeuksia. Portaalin täydellinen tai osittainen jäljentäminen, välittäminen (sähköisesti tai muulla keinoin), muuttaminen, verkottaminen tai käyttö julkaisutarkoituksessa tai kaupallisiin tarkoituksiin ovat sallittuja vain DIEPHARMEX SA.:n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Vastuunrajoitus

DIEPHARMEX SA kieltäytyy kaikesta vastuusta (myös huolimattomuuteen liittyen), joka voi syntyä sivustolle (sivustokokonaisuuteen tai sen osiin) pääsystä tai pääsyn mahdottomuudesta, tai sivuston käytöstä. Portaaliin pääsyä ja sen käyttämisen onnistumista ei taata. Niin kauan kuin Internet on avoin verkko, jota kuka tahansa voi käyttää, Internet ei ole suojattu ympäristö. Vaikka yksittäisten tietopakettien lähetys tapahtuisikin periaatteessa salatussa muodossa, tämän lähetystavan ei pidä käsittää koskevan lähettäjää eikä vastaanottajaa. Lisäksi vaikka sekä lähettäjä että vastaanottaja asuisivat molemmat Sveitsissä , tiedot saattavat kulkea sellaisten muiden maiden kautta, joissa tietosuoja on heikompi kuin Sveitsissä . Tämän vuoksi DIEPHARMEX SA kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien tietojen turvallisuutta sinä aikana, kun niitä siirretään Internetissä. DIEPHARMEX SA kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikä liittyy mahdollisten sen sivuilta kolmansien osapuolien sivuille johtavien linkkien sisältöön eikä takaa, että linkkien takana olevilla ulkopuolisilla sivuilla noudatetaan tietosuojaa koskevia lakisääteisiä määräyksiä.

ADIEPHARMEX SA ei takaa Internet-sivustollaan esitettyjen tietojen tarkkuutta ja kattavuutta. Internet-sivustolla esiintyvät tiedot on annettu tiedonvälittämistarkoituksessa. Niiden tarkoituksena ei ole korvata terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteitä, neuvoja ja suosituksia eikä näiden ammattilaisten määräämiä hoitoja.

Käyttäjä tarkastelee ja käyttää tällä Internet-sivustolla olevia tietoja omalla vastuullaan.

DIEPHARMEX SA SA ei ota vastuuta suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sivustolla olevista tiedoista, virheistä tai puutteista; jotka johtuvat näiden tietojen käyttämisestä tai toimista, joita käyttäjä tekee Internet-sivuilla olevien tietojen perusteella; eikä varsinkaan materiaalivahingoista ja/tai taloudellisista vahingoista, tietojen menetyksestä, ohjelmien menetyksestä, jotka johtuvat sivustolla käynnistä ja/tai sivuston ja sillä olevien tietojen käytöstä.

Tietojen keruu ja käyttö

Internet-portaalin käytön yhteydessä rekisteröidään erilaisia tietoja (esimerkiksi käyttöpäivä ja -ajankohta, IP-osoite, katsotun tiedoston nimi jne.) Emme tarkastele henkilötietoja. Sivuilla käyntiin liittyviä tietoja käytetään vain anonyymisti tilastolliseen analysointiin, esimerkiksi sivustolla käyntien päivittäisen määrän selvittämiseen. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Niitä ei välitetä eteenpäin eikä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, paitsi jos voimassa oleva lainsäädäntö, varsinkin toimivaltaiset oikeusviranomaiset, niin vaatii.

Google Analytics

Tällä sivustolla on käytössä Google Analytics, joka on Google Inc.-yhtiön tarjoama Internet-sivustojen analyysipalvelu. Google Analytics käyttää nk. evästeitä, eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettuja tekstitiedostoja, joiden avulla analysoidaan, miten sivustolla kävijät käyttävät sivuja. Evästeiden antama tieto verkkosivujemme käytöstä (mukaan lukien käyttäjän IP-osoite) siirretään Yhdysvalloissa sijaitseville Googlen palvelimille ja tallennetaan niille. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston palveluntarjoajan toimeksiannosta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja sivuilla tehdyistä toimista ja tarjotakseen muita, sivustolla tehtyihin toimiin ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google saattaa myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii, tai kun nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin säilyttämiinsä tietoihin. Voit estää evästeiden käytön valitsemalla selaimessasi sopivat asetukset, mutta jos teet näin, et ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja. Käyttämällä tätä sivustoa sallit, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja yllämainituilla tavoilla ja yllämainittuihin tarkoituksiin.

Tietosuoja ja tietojen tarkastelu

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Takaamme rekisteröityjen henkilötietojen (esimerkiksi esitteen tilaamisen yhteydessä kerätyt tiedot) tietoturvallisuuden. Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada nähdä hänestä kerätyt henkilötiedot sekä pyytää niiden päivitystä, muuttamista tai poistamista. Tiedot poistetaan joka tapauksessa sitten, kun niitä ei enää tarvita.

Tuotteiden hinta ja saatavuus

Sivuston huolellisesta ylläpidosta huolimatta virheellisten tietojen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Varsinkaan hintatiedot eivät ole sitovia. Vain myyntipisteissä esillä olevat hintatiedot ovat voimassa olevia. Lisäksi joitakin tuotteita saattaa olla tarjolla vain rajoitettu erä, joitakin voi olla saatavana vain tietyllä alueella tai ainoastaan tietyissä myyntipisteissä. DIEPHARMEX SA ei ota vastuuta tuotteen saatavuusongelmista tai hintamerkintävirheistä. Varaamme oikeuden mallien muutoksiin. Mainitut hinnat ovat suositushintoja. Kaikki hinnat on ilmoitettu Sveitsin frangeina (CHF).

Yhteystiedot

DIEPHARMEX S.A - Avenue Rosemont 8

CH-1208 GENEVE

Tél : 022 718 64 20 – info(at)diepharmex.ch

Informations légales : http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfsUid=CHE-108.483.111&lang=FR